Phát triển sản phẩm OCOP Chợ Mới theo hướng bền vững

BBK -  Những năm qua, huyện Chợ Mới đã có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm". Ðến nay, huyện đã có 22 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao OCOP, giúp tiêu thụ tốt hơn và nâng cao thu nhập cho người dân.
Yếu tố đầu vào và xây dựng vùng nguyên liệu luôn được huyện Chợ Mới chú trọng.

Yếu tố đầu vào và xây dựng vùng nguyên liệu luôn được huyện Chợ Mới chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: Huyện đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm OCOP. Rà soát đánh giá lại các sản phẩm đã được công nhận, phân tích thị trường, nếu sản phẩm không đáp ứng đủ các tiêu chí sẽ cho ra khỏi danh sách sản phẩm OCOP. Không để sản phẩm kém chất lượng làm ảnh hưởng đến thương hiệu chung cũng như giá trị mang lại từ chất lượng, thương hiệu.

Huyện chủ trương không chạy đua theo số lượng, mà tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng bền vững. Từ 27 sản phẩm OCOP 3 sao, qua đánh giá lại đến nay huyện chỉ còn 22 sản phẩm. Trong đó có thể kể đến sản phẩm Bún khô của Hợp tác xã (HTX) 20/10 xã Nông Hạ; Trà Như Cố và Trà mướp đắng rừng của HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố; Trà Shan tuyết của HTX Chè Shan tuyết Bản Cháo, xã Yên Cư; Mật ong rừng nguyên chất của HTX Thành Đạt, xã Nông Hạ...

Huyện Chợ Mới luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP để phát triển bền vững.

Huyện Chợ Mới luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP để phát triển bền vững.

Quán triệt phương châm làm đúng, làm đủ để thị trường đón nhận, người dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện coi tham gia sản phẩm OCOP là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo vươn lên làm giàu. Mỗi sản phẩm OCOP gắn với chuỗi sản xuất và tạo việc làm ổn định cho người dân, tạo vùng trồng nguyên liệu, phát triển kinh tế tập thể, liên kết chế biến thành sản phẩm hàng hóa.

Qua đánh giá, các sản phẩm OCOP của huyện đạt chất lượng tốt, hình thức, mẫu mã đẹp và có sức cạnh tranh cao. Việc đạt sao OCOP và được cấp tem truy xuất nguồn gốc, có bao bì, nhãn mác đã góp phần tạo nên giá trị thương hiệu cho từng sản phẩm. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, HTX trong sản xuất, đảm bảo thương hiệu của sản phẩm OCOP cũng như quyền lợi của người tiêu dùng, giúp cho các sản phẩm OCOP của huyện Chợ Mới ngày một vươn xa hơn trên thị trường.

Trong thời gian tới, huyện Chợ Mới xác định Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" tiếp tục là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Từ định hướng đó, huyện đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ như: Ưu tiên về cơ chế, chính sách, giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức sản xuất, chế biến và thương mại theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP; ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế nhằm phát huy bản sắc vùng miền, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy giá trị của cộng đồng trong phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới./.

Xem thêm