Bắc Kạn:

Phê duyệt đề án tăng cường cán bộ cho các xã tại Ba Bể và Pác Nặm


 

T.S

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án “ Tăng cường cán bộ cho các xã và khuyến khích, thu hút tri thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Ba Bể và Pác Nặm”. Đề án nhằm giúp hai huyện triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a/2008/NQ- CP của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững cho 61 huyện nghèo nhất nước. Theo đó, Pác Nặm cần có 10 tổ trưởng cho 10 xã từ nguồn cán bộ huyện và 40 tri thức trẻ tình nguyện từ huyện và các địa phương khác. Tổ công tác tại Ba Bể cần 15 tổ trưởng cho 15 xã trong đó từ huyện 5 người còn lại là tăng cường từ các sở, ban, ngành theo chuyên môn xây dựng, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, quản lý đất đai, kinh tế và 60 tri thức trẻ tình nguyện từ huyện, các địa phương khác. Thời hạn công tác với cán bộ tăng cường là từ 3- 5 năm, với tri thức trẻ tình nguyện thời gian thu hút theo nhiệm vụ phân công. Đội ngũ tăng cường và tri thức trẻ được hưởng chế độ chính sách theo quy định và nhiều ưu đãi khác. Thời gian thực hiện tăng cường và thu hút sẽ bắt đầu từ ngày 15/9./.

Xem thêm