Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tháng 7

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Chiều 11/7, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 7 (mở rộng) để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chủ trì Hội nghị có bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

IMG_0511.JPG
Bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung Phiên họp.

Dự Phiên họp có lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị, sở, ngành cấp tỉnh.

IMG_0515.jpg
Quang cảnh Phiên họp.

Hội nghị nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo sơ bộ kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 21. Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra, tổng hợp thẩm tra đối với 11 báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế; Ban Văn hóa – Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra, tổng hợp thẩm tra đối với 02 báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết; Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra, tổng hợp thẩm tra đối với 08 báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra đối với 02 tờ trình dự thảo nghị quyết.

IMG_0517.jpg
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Tiến Dũng báo cáo kết quả thẩm tra, tổng hợp thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết.

Các sở, ngành đã giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra, trên cơ sở đó rà soát, làm rõ một số nội dung, bổ sung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết. Đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, các đại biểu thống nhất tiếp tục rà soát bổ sung và chưa trình tại kỳ họp lần này.

Tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua dự kiến nội dung trình Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Theo đó, Kỳ họp thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2024 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và báo cáo của UBND tỉnh; xem xét, quyết nghị các tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang yêu cầu UBND tỉnh hoàn thiện các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết; cơ quan chuyên môn chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung cho Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X./.

Xem thêm