Phổ biến một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 09/4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Tại Hội nghị bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được thông qua và giao cho Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan xây dựng nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn chi tiết.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh có một số nội dung mới hoặc được điều chỉnh, như: Đăng ký hành nghề đối với bác sĩ được rút ngắn thời gian thực hành từ 18 tháng xuống còn 12 tháng; điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y rút ngắn thời gian thực hành từ 9-12 tháng xuống còn 6-9 tháng; hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề đã được giảm bớt và đơn giản hoá...

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh nghiên cứu kỹ và sớm triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ; khẩn trương kiểm tra, xác định chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động y tế tư nhân; các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế tiếp tục triển khai, xây dựng và ban hành các văn bản kịp thời, chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh./.

Xem thêm