Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại TP. Bắc Kạn