Phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sáng 10/3, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2022. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì Hội nghị. Tham dự  tại điểm cầu Bắc Kạn có đại diện lãnh đạo các sở: Y tế; Công thương; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại biểu tham dự tại điểm cẩu Sở Y tế tỉnh
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở Y tế.

Theo báo cáo của Cục An toàn thực phẩm, công tác quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2020 - 2021 đã được Bộ Y tế và các bộ, ngành tăng cường kiểm soát, công tác phối hợp được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn diễn ra phức tạp. Các vi phạm chủ yếu, như: Quảng cáo sai sự thật, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh; lợi dụng danh nghĩa, uy tín của cán bộ y tế, cơ sở y tế để quảng cáo vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng; quảng cáo thực phẩm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung; quảng cáo sản phẩm thực phẩm không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Từ các vi phạm trên, trong năm 2020 - 2021, Cục An toàn thực phẩm đã xử phạt 76 cơ sở với 94 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Năm 2022, Cục An toàn thực phẩm đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, như: Các bộ, ngành, cơ quan quản lý theo chức năng nhiệm vụ cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quản lý quảng cáo hàng hóa dịch vụ nói chung, đặc biệt quản lý hàng hóa thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói riêng. Chỉ đạo các cơ quan phát hành quảng cáo thuộc sự quản lý của bộ, ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe và đăng công khai các đơn vị vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định, thông tư điều chỉnh, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay; chỉ cho phép quảng cáo các sản phẩm bảo vệ sức khỏe đã được thẩm định nội dung. Tăng cường quản lý chặt chẽ các sàn giao dịch điện tử, các công ty bán hàng đa cấp. Đề nghị Bộ Công an, phối hợp với các bộ, ngành liên quan điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, có dấu hiệu lừa đảo…/.

Việt Bắc

Xem thêm