Phóng sự “Ngành giáo dục Bắc Kạn vẻ vang sự nghiệp trồng người”