Niềm vui của người trồng hồi ở Bạch Thông

Niềm vui của người trồng hồi ở Bạch Thông

Được mùa, được giá người trồng hồi các xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn (Bạch Thông) phấn khởi thu hoạch. Niềm vui này giúp huyện Bạch Thông sớm hoàn thành mở rộng 200ha theo kế hoạch đề ra và tập trung thâm canh nâng cao giá trị cây hồi.