Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua đại dịch Covid-19, sớm khôi phục và phát triển kinh tế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 với các giải pháp cụ thể, đồng bộ.

Với tinh thần tiếp tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động của dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển trong thời gian tới, trên cơ sở Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động sản xuất chế biến quả mơ xuất khẩu tại KCN Thanh Bình.
Hoạt động sản xuất chế biến quả mơ xuất khẩu tại KCN Thanh Bình.

Cụ thể, các cấp, các ngành, các địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển trên cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2022, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết nhằm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng Covid-19 được Trung ương phân bổ cho tỉnh, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, địa phương, bao gồm: Người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại các khu công nghiệp, địa bàn sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản; các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đang có đơn hàng sản xuất, hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng nhiều lao động; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa; người làm việc tại các công trình trọng điểm của tỉnh; người lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao.

Các cơ quan truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai ứng dụng PC-Covid, sử dụng mã QR trong khai báo y tế, xác nhận vào/ra tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh; triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thực hiện công tác vận tải đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và vật tư, nguyên liệu sản xuất; không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng.

Bảo đảm cân đối vật tư, hàng hoá quan trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến hoặc tham gia chương trình xúc tiến thương mại trực tiếp (đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19); kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm trên môi trường số; tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông, lâm sản.

Sản xuất nghệ nếp đỏ tại HTX nông nghiệp Tân Thành (TP. Bắc Kạn).
Sản xuất nghệ nếp đỏ tại HTX nông nghiệp Tân Thành (TP. Bắc Kạn).

Chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa bàn và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; xem xét cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trở lại khi đáp ứng điều kiện an toàn phòng, chống dịch; hạn chế tối đa đóng cửa toàn nhà máy, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đánh giá đầy đủ khả năng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc đáp ứng yêu cầu an toàn phòng, chống dịch khi áp dụng các mô hình: “Một cung đường, hai điểm đến”, “Ba tại chỗ”... và các mô hình phù hợp để áp dụng khi đáp ứng điều kiện an toàn, phù hợp với thực tiễn địa bàn, khu vực. Tiếp tục rà soát, phổ biến, hướng dẫn cụ thể đến từng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. Triển khai thực hiện các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; xem xét, tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh theo quy định...

Tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, đồng chí Nông Đình Huân- Phó Giám đốc Ban quản lý các Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh cho biết: Để thực hiện mục tiêu kép là sản xuất, kinh doanh ổn định đồng thời phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại KCN, thường xuyên yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống Covid-19; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới lập danh sách để khám sàng lọc và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công chức, viên chức và người lao động trong KCN. Do thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch nên trong năm qua, KCN Thanh Bình hoạt động ổn định và đạt kết quả cao.

Thực tế cho thấy, trước tình hình đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, hợp tác xã đều chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn để sản xuất, kinh doanh. Cùng với kế hoạch hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh càng thêm yên tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phù hợp tình hình mới./.

Phan Quý

Xem thêm