Thi đua yêu nước:

Phường Đức Xuân với phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ cùng các tổ chức thành viên và Nhân dân trên địa bàn phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) luôn đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực và trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Nhân dân phường Đức Xuân đóng góp nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên dịa bàn tỉnh
Nhân dân phường Đức Xuân đóng góp nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, hằng năm, phường Đức Xuân luôn gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường đề ra. Qua triển khai phong trào thi đua yêu nước cho thấy, toàn phường đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như: Trong lĩnh vực kinh tế, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn phường vẫn duy trì ổn định; thị trường hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân. Trên địa bàn đã phát triển và duy trì được gần 800 hộ kinh doanh, chiếm gần 34% số hộ trên địa bàn phường. Hiện nay, trên địa bàn phường phát triển và duy trì được 03 hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Hội, đoàn thể phường đề ra kế hoạch và phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động cụ thể; gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả trong các phong thi đua như: Kêu gọi, tuyên truyền, vận động Nhân dân và cán bộ, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường ủng hộ vật chất, ngày công lao động cho xã Dương Quang hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; “Toàn dân tham gia phòng chống Covid-19”; hỗ trợ cho hộ nghèo sửa chữa nhà ở, phối hợp xây dựng mới nhà "Đại đoàn kết". Trong năm 2021, toàn phường có 2.235/2.376 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó 646/2.235 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục (giai đoạn 2019-2021). Toàn phường có 27 câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và hệ thống chính trị luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Thông qua các hoạt động trên đã góp phần tạo sự tin tưởng của quần chúng vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch phường Đức Xuân Nông Viết Vỹ cho biết: Với những kết quả đã đạt được, từ năm 2019 đến nay, phường Đức Xuân liên tục được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, được UBND tỉnh, thành phố tặng Bằng khen, Cờ thi đua và được công nhận là đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, trong thời gian tới, UBND phường Đức Xuân sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước một cách thường xuyên, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Việt Bắc

Xem thêm