Quyết tâm triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 09/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế năm 2023.

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện và tham tán thương mại ở nước ngoài, cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế đã xác định phương châm: "Tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, ứng phó linh hoạt, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước". Với 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế; mở rộng, làm sâu sắc và tạo thế đan xen lợi ích trong quan hệ kinh tế với các đối tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; vận động, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ các động lực tăng trưởng; xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo phục vụ điều hành kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực triển khai ngoại giao kinh tế.

Tại hội nghị, các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng với lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế trong năm 2023. Đồng thời đề xuất các biện pháp đẩy mạnh kịp thời các hoạt động ngoại giao kinh tế ở cả trong và ngoài nước. Đề xuất về cơ chế, chính sách, biện pháp, nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, kết nối chặt chẽ giữa cơ quan ngoại giao và các tỉnh, thành phố để hỗ trợ giúp đỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế; làm sâu sắc và tạo thế đan xen lợi ích trong quan hệ kinh tế với các đối tác.

Tiếp tục vận động, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ các động lực tăng trưởng gồm tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu; xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, nâng cao năng lực phân tích, dự báo phục vụ điều hành kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, bố trí nguồn lực triển khai ngoại giao kinh tế; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế phục vụ thu hút đầu tư chất lượng cao; tranh thủ mọi cơ hội để thu hút nguồn lực bên ngoài cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng đề nghị các đại sứ, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.../.

Xem thêm