Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn:

Sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới quý I

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 30/3, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 03 tháng đầu năm, Sở đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành gieo cấy các loại cây trồng đúng tiến độ. Nhiều địa phương chú trọng phát triển cây trồng vụ đông để tăng vụ, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích như cây khoai tây, rau cải Nhật, củ kiệu, củ cải… chủ động chỉ đạo, tuyên truyền người dân thay đổi tư duy sản xuất, tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản. Tổng đàn gia súc duy trì ổn định, các địa phương đang tập trung tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện, xử lý trong quý I giảm 59 vụ so với cùng kỳ. Trong xây dựng nông thôn mới, có 24 xã đạt 19 tiêu chí, 53 thôn đạt chuẩn NTM, toàn tỉnh có huyện Chợ Đồn đã xây dựng xong dự thảo Đề án huyện nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Một số chỉ tiêu sản xuất hàng hóa chưa đạt kế hoạch như cây dong riềng mới trồng được 66% kế hoạch; tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG còn chậm do vướng mắc ở nhiều khâu; nhiều hợp phần, danh mục đầu tư trùng lặp. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng hữu cơ, an toàn thực phẩm, VietGAP chưa đạt chỉ tiêu; việc phát triển làng nghề tại xã Bằng Phúc (Chợ Đồn), xã Côn Minh (Na Rì) chưa được chú trọng...

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu một số kiến nghị như: Sớm có hướng dẫn để công nhận lại sản phẩm OCOP đạt 5 sao; hướng dẫn việc quyết toán nguồn thủy lợi; tăng cường hoạt động liên kết với các doanh nghiệp; xem xét, đánh giá lại chất lượng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tại các huyện; cần rà soát lại các tiêu chí NTM đối với những xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn trước; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.../.

sở NN&PTNT

Xem thêm