Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ" năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 29/02, tại TP. Bắc Kạn, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội Vụ; lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc (Cụm thi đua), gồm: Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ và Tuyên Quang.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ, của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác Nội vụ trên từng lĩnh vực đều đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương.

Sở Nội vụ 07 tỉnh trong Cụm thi đua đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành đề án, kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, trong đó năm 2023 đã thực hiện tinh giản biên chế 1.203 trường hợp. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại 175 cơ quan, đơn vị; tổ chức 346 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn các tỉnh.

Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm thi đua chủ động, thống nhất nhận thức về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, phát triển dữ liệu ngành Nội vụ và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Các tỉnh đã hoàn thành triển khai việc nhập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đồng bộ vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; sử dụng thí điểm phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức do Tập đoàn VNPT xây dựng và hỗ trợ trong năm 2023 bảo đảm “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, triển khai nâng cấp, xây dựng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn các tỉnh phù hợp với yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Đăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận về nội dung báo cáo, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, gồm: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua của tỉnh tổ chức hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024. Phát động phong trào thi đua thường xuyên và các đợt thi đua theo chuyên đề. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Hội nghị đã công bố, trao các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Cụm thi đua trong năm 2023. Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn được nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ" năm 2023. Có 02 tập thể, 07 cá nhân thuộc Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ" năm 2023.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ" năm 2023.

Hội nghị thống nhất bầu Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng, bầu Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó Cụm thi đua trong năm 2024./.

Xem thêm