Sử dụng bộ công cụ đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Bộ công cụ (Phần mềm) đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 là sản phẩm do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Trường Đại học Mở Hà Nội phối hợp thực hiện. Tại Bắc Kạn, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp triển khai tập huấn cho cán bộ Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bộ công cụ được sử dụng trong việc triển khai công tác thu thập minh chứng, đánh giá, cho điểm, tổng hợp, báo cáo… theo Bộ tiêu chí đánh giá về năng lực, các kỹ năng cơ bản và phẩm chất cần có đối với mỗi “Công dân học tập" theo Quyết định 244/QĐ-KHVN ngày 28/7/2022 của Hội Khuyến học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các cán bộ Hội tập trung nắm vững những kỹ năng thực hành trên bộ công cụ để thao tác, tập hợp số liệu, tổng hợp minh chứng và đánh giá các tiêu chí minh bạch, hiệu quả.

Các cán bộ Hội tập trung nắm vững những kỹ năng thực hành trên bộ công cụ để thao tác, tập hợp số liệu, tổng hợp minh chứng và đánh giá các tiêu chí minh bạch, hiệu quả.

Theo Hội Khuyến học tỉnh, mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ triển khai trên cả nước từ năm 2022. Bước đầu, công tác thu thập minh chứng, đánh giá, cho điểm, tổng hợp, báo cáo… công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo Bộ tiêu chí đánh giá về năng lực, các kỹ năng cơ bản và phẩm chất cần có đối với mỗi “Công dân học tập” theo Quyết định 244/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam còn một số khó khăn. Cụ thể như, mỗi cá nhân phải tự kê khai, cung cấp minh chứng trên bản giấy dài; mất nhiều thời gian, công sức của người kê khai và người tổng hợp, trình duyệt, báo cáo, quyết định công nhận; không có độ chính xác do một người có thể kê khai ở nhiều nơi (cơ quan, gia đình…). Việc Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội xây dựng và triển khai bộ công cụ đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” khắc phục những bất cập đó.

Ứng dụng bộ công cụ nhằm đạt mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo Quyết định 677/QĐ-TTg. Góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời hỗ trợ tối đa việc tự động hóa, áp dụng công nghệ giúp giảm công sức trong quá trình thu thập thông tin, đánh giá các tiêu chí công dân học tập, đơn vị học tập.

Qua triển khai tập huấn, các cán bộ khuyến học được giới thiệu về mô hình tổ chức của bộ công cụ từ trung ương đến địa phương, về phân cấp quản lý và hướng dẫn các bước sử dụng ở từng cấp Hội đến công dân. Trong đó hướng dẫn cụ thể, chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa mô hình học tập; sử dụng phần mềm xử lý các số liệu, minh chứng để hình thành hồ sơ đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”. Đặc biệt là về các phương pháp khai thác bộ công cụ (phần mềm) đánh giá, cho điểm, thực hiện các tiêu chí của danh hiệu “Công dân học tập”; các kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin; các bước truy cập vào hệ thống, thu thập thông tin, nhập dữ liệu trên form, thống kê theo đơn vị…

Bộ công cụ được kết nối từ Trung ương Hội đến Hội cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức Hội cơ sở. Các Hội cơ sở kết nối với hệ thống sẽ được cấp mã đơn vị quản lý bằng dãy ký tự và mã (QR Code) để các công dân đăng ký tài khoản. Các công dân chỉ cần kết nối, đăng ký và tích phiếu tự đánh giá qua điện thoại thông minh hoặc máy tính; hệ thống sẽ tự động xử lý các số liệu, minh chứng để hình thành hồ sơ đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập” cho từng cá nhân và tổng hợp, báo cáo cho từng tổ chức Hội.

Nhằm tăng cường ứng dụng phần mềm số hóa về đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn thực hiện điểm để rút kinh nghiệm. Từ đó giúp các Hội ở các huyện triển khai nhân rộng ra toàn tỉnh. Đồng thời hướng dẫn Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị để các cán bộ, công nhân viên đăng nhập vào hệ thống phần mềm số hóa...

Việc sử dụng bộ công cụ đánh giá “Công dân học tập” nhằm từng bước xây dựng xã hội học tập, hướng tới xây dựng xã hội số, giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.

Xem thêm