Tăng cường kiểm soát đối với người, phương tiện vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thành lập các chốt kiểm dịch y tế liên ngành để kiểm soát người, phương tiện vào địa bàn tỉnh từ ngày 31/01/2021. Hiện nay công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn đang được tăng cường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thành lập các chốt kiểm dịch y tế liên ngành để kiểm soát người, phương tiện vào địa bàn tỉnh từ ngày 31/01/2021. Hiện nay công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn đang được tăng cường.

Một số hình ảnh công tác kiểm dịch tại chốt kiểm dịch y tế trên tuyến đường Chợ Mới - Thái Nguyên (QL3 mới).

Chốt kiểm dịch y tế trên QL3 mới đoạn qua xã Quảng Chu(Chợ Mới)
Chốt kiểm dịch y tế trên tuyến Chợ Mới - Thái Nguyên đoạn qua xã Quảng Chu (Chợ Mới).
Đo thân nhiệt tất cả người tham gia giao thông qua đây chiều Thái Nguyên-Bắc Kạn
Đo thân nhiệt tất cả người tham gia giao thông trên tuyến theo hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn.
mọi người vào tỉnh Bắc Kạn qua đây đều phải khai báo y tế
Mọi người vào tỉnh Bắc Kạn đều phải khai báo y tế tại chốt liên ngành.


Vì dân

Xem thêm