Phòng chống tác hại của thuốc lá

Tăng cường phòng chống tác hại thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai, tham mưu triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn với những giải pháp cụ thể, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về tác hại thuốc lá và thực hiện nghiêm Luật PCTHTL.
Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho giáo viên về PCTHTL để giảng dạy tại các trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho giáo viên về PCTHTL để giảng dạy tại các trường học.

Để Luật PCTHTL được thực thi hiệu quả, hằng năm UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và địa phương quyết liệt trong việc triển khai các hoạt động PCTHTL. Trong đó có việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Luật PCTHTL tại đơn vị mình. Chỉ đạo các cấp tổ chức chiến dịch truyền thông để phổ biến Luật PCTHTL đến tận cán bộ đảng viên, người dân và học sinh, sinh viên... bằng nhiều hình thức như: Nói chuyện trực tiếp, hội thi hoặc lồng ghép với các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp thôn, bản đoàn thể…

Chị Hà Thị Huệ, Bí thư Đoàn thanh niên xã Đại Sảo (Chợ Đồn) cho biết: Trong năm qua, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn xã được cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đến truyền thông trực tiếp, cung cấp các kiến thức cơ bản về phòng, chống tác hại thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá... Từ đó, nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường được nâng lên.

Bs CKI. Đoàn Mạnh Thịnh, Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn) cho biết: Nhờ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, việc chấp hành các quy định của Luật PCTHTL trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân ngày một nâng lên. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm phối hợp với các ban, ngành, các địa phương triển khai tổ chức các kế hoạch, hội nghị, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cụ thể, ngành Y tế đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 100 nông dân tại các địa phương vùng trồng cây thuốc lá về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 02 lớp với 99 cán bộ y tế tại các huyện, thành phố về tư vấn cai nghiện thuốc lá; in ấn 5.000 tài liệu về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng; 03 lớp, với 142 giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh về PCTHTL để giảng dạy trong các buổi ngoại khóa; 01 lớp với 26 người là chủ, người quản lý và nhân viên nhà hàng, khách sạn về tác hại của thuốc lá, ý nghĩa của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của luật về môi trường không khói thuốc, kỹ năng thuyết phục khách hàng không hút thuốc trong nhà hàng; tổ chức 05 lớp cho 140 học viên là trưởng, phó ban công tác mặt trận, cựu chiến binh, đoàn thanh niên của các xã về việc thực hiện môi trường không khói thuốc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp với giao lưu văn nghệ... được tổ chức tại 45 xã, phường với 827 đoàn viên thanh niên, người dân tham gia.

Ngành chức năng còn tổ chức truyền thông trực tiếp 15 lớp cho hơn 800 học sinh, đoàn viên thanh niên nông thôn, cán bộ, viên chức, người dân tại cộng đồng thông qua các hoạt động ngoại khóa của ngành Giáo dục, hoạt động tuyên giáo của Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, hoạt động vận động người dân xây dựng nếp sống mới của MTTQ tỉnh. Tổ chức 01 hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động PCTHTL cho cán bộ các sở, ngành, huyện, thành phố. Thực hiện 01 đợt giám sát tại 12 điểm về việc tổng hợp, đánh giá các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Các cơ quan, trường học, bệnh viện in ấn 450 chiếc áo mưa in nội dung tuyên truyền PCTHTL; lắp đặt 80 chiếc pano về tuyên truyền PCTHTL và 1.400 chiếc biển "Cấm hút thuốc" cho các cơ quan, đơn vị...

Có thể khẳng định, Luật PCTHTL đã và đang được Bắc Kạn triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến tận các thôn, bản. Tuy nhiên, qua triển khai cho thấy một số lãnh đạo chính quyền địa phương có lúc chưa thực sự quan tâm đến hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hiểu biết và ý thức thực hiện Luật PCTHTL của một số người dân chưa cao...

Vì vậy, để công tác PCTHTL đạt hiệu quả, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của thuốc lá, rất cần sự phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện nghiêm Luật PCTHTL, với những giải pháp cụ thể như: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá hoạt động xây dựng nơi làm việc không thuốc lá; duy trì và nhân rộng mô hình “không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, đơn vị trường học, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn.../.

Xem thêm