Tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày 27/6, Sở Công thương phối hợp Học viện Ngoại giao tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lịch- Giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao đã trao đổi, phổ biến về các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam vừa tham gia.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lịch- Giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao phổ biến cam kết của Việt Nam và EU trong thương mại và phát triển bền vững; nội dung Hiệp định UKVFTA và các tác động của EVFTA,  Hiệp định UKVFTA tới nền kinh tế Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lịch- Giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao đã trao đổi, phổ biến về các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam vừa tham gia, do Chính phủ và Bộ Công thương chỉ đạo, gồm các chuyên đề chính như: Phổ biến các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); tác động EVFTA tới nền kinh tế Việt Nam; nội dung của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) tới nền kinh tế Việt Nam; tác động của Hiệp định UKVFTA tới nền kinh tế Việt Nam.

Hoạt động tập huấn nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đã giao Sở Công thương triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao nhận thức, đồng thời cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh. Từ đó có cái nhìn tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế; Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số chủ trương, định hướng, kế hoạch triển khai của UBND tỉnh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động tham mưu tỉnh triển khai có hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp có thể tận dụng các cơ hội, vượt qua thách thức từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hội nhập thành công./.

Anh Thúy

Xem thêm