Tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên bản tin công tác xây dựng Đảng và Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho các thành viên Ban Biên tập Bản tin công tác xây dựng Đảng và Trang thông tin điện tử (TTĐT) Đảng bộ tỉnh, Tổ giúp việc Ban Biên tập và đội ngũ cộng tác viên. 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương trao đổi về kỹ năng viết tin, bài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương trao đổi về kỹ năng viết tin, bài.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương trao đổi về kỹ năng viết tin, bài; thẩm định, kiểm soát nội dung; kỹ năng đăng tải tin, bài, ảnh lên Trang TTĐT.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền trên Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh được thành lập theo Quyết định số 738-QĐ/TU ngày 22/7/2022 của Tỉnh ủy.

Các nội dung tuyên truyền trên Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh, gồm: (1) Thông tin hoạt động điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và đảng bộ trực thuộc; (2) phổ biến, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; (3) trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; (4) định hướng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp đang diễn ra trên địa bàn; (5) bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái…/.

Xem thêm