Tập huấn về bình đẳng giới cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện thỏa thuận Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và nâng cao năng lực cho nữ đại biểu dân cử”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp HĐND tỉnh tổ chức tập huấn về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào luật pháp chính sách cho đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND các huyện, thành phố.
Bà Phạm Thu Hiền, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi nội dung cơ bản về bình đẳng giới; lồng ghép giới.

Bà Phạm Thu Hiền, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi nội dung cơ bản về bình đẳng giới; lồng ghép giới.

Các đại biểu HĐND được truyền đạt những nội dung cơ bản về bình đẳng giới; mối liên hệ giữa bình đẳng giới và phát triển. Những vấn đề giới nổi cộm hiện nay, như biểu hiện bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe, gia đình, lao động-việc làm, giáo dục-đào tạo, lãnh đạo, quản lý; hiểu về công việc chăm sóc không được trả công, vấn đề về văn hóa-kinh tế, văn hóa-xã hội và quyền con người… tác động đến việc ra các quyết sách.

Vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại tình dục; bất bình đẳng về vị thế và giá trị. Các cách tiếp cận đến bình đẳng giới; những thách thức về văn hóa, thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; lợi ích và tầm quan trọng của bình đẳng giới…

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến về cơ sở pháp lý của lồng ghép giới, như: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2015); Luật Bình đẳng giới; Nghị định 70/2008/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới (2008)…/.

Xem thêm