Tập trung xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn ngày càng lớn mạnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 06/6, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; cán bộ, hội viên tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Hội.

Các cấp Hội đã triển khai thực hiện toàn diện nội dung, chỉ tiêu công tác Hội theo kế hoạch. Một số nội dung hoàn thành tốt, như: Vận động kết nạp hội viên mới đạt 62,67% chỉ tiêu năm 2023; Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác Hội; tổ chức học tập mô hình hợp tác xã do hội viên làm chủ tại các tỉnh bạn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội viên tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh và hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương...

Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tham gia xây dựng tổ chức Hội; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia giải quyết chính sách cho hội viên.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, gồm: Tham mưu, phối hợp tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Triển khai thực hiện kế hoạch giúp đỡ cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)...Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Hội trong 6 tháng đầu năm 2023.

Để việc tổ chức nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023 đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các cấp Hội tập trung làm tốt một số nội dung, gồm: Tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh. Đổi mới hình thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở.

Các cấp Hội tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình để nâng cao đời sống. Đồng thời, tham mưu, tư vấn với cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và người dân hưởng ứng, tham gia 03 chương trình MTQG để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.../.

Xem thêm