Thành lập mới 25 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn có 25 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp lên 137 hợp tác xã.

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn có 25 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp lên 137 hợp tác xã.

Mô hình liên kết trồng nghệ của HTX nông nghiệp Tân Thành (Thành phố Bắc Kạn)
Mô hình liên kết trồng nghệ của HTX nông nghiệp Tân Thành (Thành phố Bắc Kạn).

Tại một số địa phương trong tỉnh bước đầu đã hình thành các mô hình hợp tác, liên kết giữa HTX với các loại hình kinh tế khác như doanh nghiệp, trang trại, các tổ nhóm sản xuất. Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn được đánh giá hoạt động khá hiệu quả, cơ bản đã làm được một số dịch vụ cung ứng như cung cấp giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Mặt khác đã chủ động liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm, ổn định thu nhập cho các thành viên./.

Lê Trang
 

Xem thêm