Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống người dân. Trong đó, tổ chức Đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên có vai trò quan trọng.
Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần I.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần I.

Với tinh thần xung kích trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, thanh niên Bắc Kạn là lực lượng xung kích đi đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Với những phương thức chỉ đạo, triển khai sáng tạo, năm qua các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh. Trong đó hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn đã tạo dấu ấn nổi bật và mang nét đặc trưng riêng của Đoàn thanh niên, từ các hoạt động tham gia làm đường và đổ bê tông đường giao thông nông thôn đến huy động nguồn lực xây dựng trên 120 công trình, nạo vét hơn 52km kênh mương, xây dựng được 10km công trình “Thắp sáng đường quê”, lắp 120 đèn chiếu sáng, xây dựng 15 cầu nông thôn...

Bên cạnh đó, tiêu chí môi trường trong những năm qua cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều điểm nhấn rõ nét, tạo nên bức tranh nông thôn mới xanh - sạch - đẹp, thông qua các hoạt động như: Dọn dẹp vệ sinh môi trường khu dân cư, xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh… Các cơ sở Đoàn duy trì 108 “Đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”, nhiều tuyến đường thanh niên tự quản và mô hình “Đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp”. Qua đó bước đầu giúp Nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vệ sinh làng bản sạch sẽ…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn đánh giá về công tác tham gia xây dựng nông thôn mới của tuổi trẻ toàn tỉnh.

Hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần I, trong tháng 3/2024, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều công trình, phần việc như: Ra quân vệ sinh môi trường, phát quang hành lang lưới điện, thu gom rác đầu nguồn sông Cầu, trồng 10.000 cây xanh, triển khai 09 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn... với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Thông qua các hoạt động tạo cơ hội cho tuổi trẻ toàn tỉnh khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tham gia xây dựng nông thôn mới của Đoàn thanh niên vẫn còn một số hạn chế như: Một bộ phận nhỏ thanh niên thiếu nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chung; việc xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực vì nhiều đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa; việc huy động xã hội hóa các nguồn lực còn hạn chế...

Khắc phục những khó khăn, hạn chế, thông qua các hoạt động xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Bắc Kạn nỗ lực chung tay góp sức bằng những công trình, phần việc cụ thể, tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, từng bước thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra./.

Xem thêm