Thành phố Bắc Kạn tập trung giải phóng mặt bằng

Năm 2015 thành phố Bắc Kạn có trên 10 công trình cần phải tiến hành giải phóng mặt bằng, trong đó nhiều công trình đã kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai.

Năm 2015 thành phố Bắc Kạn có trên 10 công trình cần phải tiến hành giải phóng mặt bằng, trong đó nhiều công trình đã kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai.

Một phần hạ tầng của khu đô thi phía Nam
Một phần hạ tầng của khu đô thị phía Nam đang hoàn thiện để phục vụ việc tái định cư cho người dân có đất trong diện thu hồi của Nhà nước.

Thống kê từ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố, các công trình cần phải tiến hành giải phóng mặt bằng, gồm: Khu đô thị phía Nam, khu tái định cư Đức Xuân, công trình trung tâm y tế, trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, dự án cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, chợ Nguyễn Thị Minh Khai, Trung tâm ứng dụng tiến bộ và khoa học công nghệ tỉnh, hạng mục tuyến đường nhánh Tỉnh ủy giao nối với đường Nguyễn Văn Tố, công trình xây dựng trụ sở làm việc và nhà kho vật chứng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn - đây là những công trình đã và đang triển khai, việc giải phóng mặt bằng có nhiều vướng tồn tại kéo dài. Ngoài ra, có một số công trình khởi công mới cũng cần giải phóng mặt bằng là: Công trình đô thị miền núi phía Bắc, hồ chứa nước Nặm Cắt.

Để tiến hành giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, Phòng Quản lý đô thị, các xã, phường có công trình thực hiện trên địa bàn cùng phối hợp vào cuộc trên tinh thần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình tháo dỡ công trình vi phạm. Thành phố cũng đã xây dựng các phương án cụ thể như bố trí khu tái định cư cho những hộ nằm trong diện phải di dời, thống kê và lập phương án đề bù theo đúng quy định.

Theo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố, cho đến nay công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện quyết liệt, nhất là với công trình có tính chất phức tạp, kéo dài về mặt thời gian. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có một vài công trình là tạm thời được giải quyết, như: Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh); công trình xây dựng trụ sở làm việc, nhà công vụ và kho vật chứng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn; dự án Bệnh viện đa khoa 500 giường.

Theo ông Nguyễn Hữu Trung- Phó Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn, công tác giải phóng mặt bằng ở các công trình đều còn vướng mắc cần tập trung giải quyết; nhưng khó khăn nhất vẫn là những dự án như: Khu đô thị phía Nam, khu tái định cư Đức Xuân - đây đều là những công trình có quyết định phê duyệt từ cách đây nhiều năm (Khu đô thị phía Nam thực hiện từ năm 2005, khu tái định cư Đức Xuân thực hiện từ năm 2007). Nguyên nhân của những vướng mắc kéo dài cho tới ngày hôm nay là thiếu vốn ở một số công trình, chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng thay đổi liên tục, vấn đề quản lý đất đai giai đoạn trước còn thiếu đồng bộ, một số hộ dân có sự đòi hỏi về quyền lợi vượt quá quy định...

Vì thế, để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, trong thời giai tới thành phố sẽ tiến hành phối hợp với chính quyền cơ sở từ xã, phường, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp về tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành quy định của Nhà nước về giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, đối với những công trình có tính chất phức tạp, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ tham mưu cho UBND thành phố chi tiết từng trường hợp, từng dự án để UBND thành phố có hướng chỉ đạo cụ thể. Chính quyền thành phố sẽ vận dụng hết sức linh hoạt, mềm dẻo cơ chế chính sách để áp dụng đền bù cho dân theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên sẽ phải thực hiện đến biện pháp mạnh hơn là cưỡng chế nếu trường hợp nào vẫn cố tình trây ỳ, thiếu hợp tác.

Thành phố Bắc Kạn đang trong quá trình mở rộng đô thị, mục tiêu hướng đến là xây dựng và ổn định các khu dân cư phù hợp với quy hoạch, xu thế phát triển chung. Vì vậy, thời gian tới công tác giải phóng mặt bằng càng phải được thực hiện mạnh hơn nhằm phấn đấu hoàn thiện các công trình trọng điểm, tuy nhiên trước mắt thành phố sẽ tiến hành tháo gỡ từng bước một trên cơ sở xem xét từng trường hợp cụ thể và bám sát các quy định của Nhà nước.../.
 

Thu Trang

Xem thêm