Thị xã Bắc Kạn thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo cho người dân

Xác định công tác xoá đói, giảm nghèo là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương nên những năm qua, thị xã Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo.

Xác định công tác xoá đói, giảm nghèo là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương nên những năm qua, thị xã Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo.

Trên cơ sở xác định được tầm quan trọng của công tác xoá đói, giảm nghèo, thị xã Bắc Kạn đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, thị xã đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư các chương trình trọng điểm. Trong đó, nhiều dự án giao thông được triển khai thực hiện, điển hình như: đường Trường Chinh kéo dài; tuyến đường nhánh trong khu tái định cư Đức Xuân và khu đô thị phía Nam; đường đê bao bắc Sông Cầu; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 đoạn 10 km qua thị xã Bắc Kạn. Việc xây dựng đường giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, riêng trong giai đoạn 2005 – 2010, thị xã đã sử dụng trên 18,9 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng để bê tông hóa các tuyến đường tại các xã Dương Quang, Huyền Tụng, Nông Thượng, Xuất Hóa… Hiện thị xã tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để đẩy mạnh đầu tư xây dựng đường giao thông liên thôn, tổ dân phố theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, theo đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đường giao thông liên thôn Bản Đồn II – Nà Bản với tổng số vốn đầu tư 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, với gần 800 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình 135, thị xã tiếp tục ưu tiên đầu tư đầu tư vào các thôn khó khăn của các xã Huyền Tụng, Nông Thượng với các công trình đường giao thông liên thôn, điện, sửa chữa đường ống dẫn nước sạch và hỗ trợ phát triển sản xuất, nhằm tiếp tục tạo động lực để thực hiện có hiệu quả công tác xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Trồng nấm góp phần tăng thu nhập
Mô hình trồng nấm của người dân thị xã Bắc Kạn.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục được thị xã quan tâm. Hàng năm thị xã đã tiến hành quản lí, khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu ruộng đồng; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích canh tác. Trong chăn nuôi, chỉ đạo các thôn, tổ chú trọng phát triển đàn lợn và gia cầm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn. Ngoài ra, với lợi thế là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, thị xã còn tập trung khuyến khích các hộ gia đình phát triển đa ngành nghề. Theo đó đến năm 2012, trên địa bàn đã có 2.618 hộ tham gia phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình. Việc hỗ trợ, trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách và bình ổn giá trên địa bàn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, qua đó đã góp phần giảm bớt những chi phí và khích lệ người dân vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.

Thông qua các chương trình cho vay vốn ưu đãi, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, thị xã đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Trong đó, riêng năm 2012 Trung tâm Dạy nghề đã mở 12 lớp dạy nghề cho 419 học viên, tạo việc làm cho 340 lao động nông thôn... Chính sách về bảo hiểm y tế cũng được tích cực triển khai tại các cơ sở, theo đó đã cấp 11.117 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong năm, thị xã cũng đã cấp phát 17.970kg gạo cứu đói giáp hạt cho 266 hộ; tặng 184 suất quà trị giá 72 triệu đồng cho hộ nghèo. Đặc biệt, trong thời gian qua thị xã đã thực hiện tốt phương châm xã hội hoá công tác xoá đói, giảm nghèo, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia giúp đỡ hộ gia đình khó khăn. Chỉ tính từ giai đoạn 2005 – 2010, thị xã đã huy động được trên 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 85 hộ nghèo, trong đó riêng Ngân hàng Cổ phần thương mại Công thương Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 40 nhà ở trị giá 920 triệu đồng.

Hiện nay, các địa phương tiếp tục tạo điều kiện về việc làm, phát triển ngành nghề phù hợp cho lao động nông thôn, đồng thời các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên quan tâm hướng dẫn hội viên nghèo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhờ vậy, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như phong trào, phụ nữ với phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tuổi trẻ hành động vì cuộc sống cộng đồng”... Qua đó từng bước giúp các hộ gia đình khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống. Với những nỗ lực của các cấp, ngành, đoàn thể và huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân đã góp phần giúp thị xã giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 4,05%, hộ cận nghèo còn 4,86%.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2013 thị xã Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%, với mục tiêu là giảm nghèo mang tính bền vững, hạn chế tái nghèo trên địa bàn thị xã. Hi vọng rằng cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của người dân, công tác xoá đói, giảm nghèo ở thị xã Bắc Kạn sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt.

Anh Thúy

Xem thêm