NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN

Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và vị trí như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng

Vi trí tuyển dụng

1

Hội sở - Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

03

Tín dụng


Tổng số:

03 (Ba)


1. Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ ứng viên:

Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển, ứng viên tại website www.agribank.com.vn.

2. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/6/2023 đến ngày 10/7/2023 (sáng 08h00-11h30, chiều 13h30-17h00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).

- Hình thức nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tầng 2, phòng Tổng hợp (phòng số 208) Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; điện thoại liên hệ: 02093.879.639 (địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn và nộp qua đường bưu điện, hồ sơ đã nhận không trả lại.

3. Thời gian và địa điểm thi:

- Các ứng viên dự tuyển tham dự qua ba vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi viết chuyên môn nghiệp vụ, phỏng vấn.

- Địa điểm tổ chức thi tuyển: Tại trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

- Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thời gian thi trong tháng 07 năm 2023).

- Nội quy thi tuyển lao động tại www.agribank.com.vn.

Thông báo sẽ được niêm yết tại các điểm giao dịch của Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và đăng trên Báo Bắc Kạn./.

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Đỗ Đăng Hùng

Xem thêm