THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Bắc Kạn cần tuyển lao động vào làm việc, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Bắc Kạn cần tuyển lao động vào làm việc, cụ thể như sau:

1. Vị trí chức danh, số lượng lao động cần tuyển dụng:

- Nhân viên kỹ thuật Điện lực. Số lượng: 01

- Công nhân Quản lý vận hành lưới điện trung, hạ áp. Số lượng: 03

2. Yêu cầu đối với các chức danh dự tuyển:

2.1. Yêu cầu chung

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tuổi đời: Không quá 35 tuổi (theo tháng sinh) tính đến ngày dự tuyển.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ; không đang trong thời gian thi hành kỷ luật tại cơ quan, đơn vị khác; không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần tuyển.

2.2 Yêu cầu cụ thể đối với chức danh Nhân viên kỹ thuật Điện lực

- Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Cao đẳng nghề điện trở lên tại các trường công lập có truyền thống đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành Điện lực.

- Sức khỏe: Loại I, loại II, loại III theo quy định của Bộ Y tế.

2.3 Yêu cầu cụ thể đối với chức danh Công nhân Quản lý vận hành lưới điện trung, hạ áp

- Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Công nhân kỹ thuật điện trở lên tại các trường công lập có truyền thống đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành Điện lực.

- Sức khỏe: Loại I, loại II theo quy định của Bộ Y tế.

3. Quyền lợi khi trúng tuyển:

- Được thỏa thuận ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

- Điều kiện làm việc, các quyền lợi lao động thực hiện theo quy định hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Bắc Kạn.

4. Địa chỉ, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 3, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 22/02/2023.

- Điện thoại liên hệ: 0963 038 668 (ông Hà).

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Xem thêm