Thông qua 13 nghị quyết chuyên đề tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/3, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại Kỳ họp đều thống nhất và quyết nghị thông qua 13 nghị quyết chuyên đề.
100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại Kỳ họp đều thống nhất và quyết nghị thông qua 13 nghị quyết chuyên đề.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại Kỳ họp đều thống nhất và quyết nghị thông qua 13 nghị quyết chuyên đề.

Đó là: Nghị quyết Phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 1); Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết Phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2023 theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ;

Nghị quyết Phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ; Nghị quyết Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ rã, huyện Ba Bể;

Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I; Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu Dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2); Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết Phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương;

Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6); Nghị quyết Thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023; thành lập Đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh thời gian giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh./.

Xem thêm