Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương

Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4445/UBND-VXNV về việc thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương.

 
 

Xem thêm