Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2023)

Thượng Ân xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Phát huy truyền thống yêu nước, Nhân dân xã Thượng Ân (Ngân Sơn) đoàn kết, chung sức phát triển kinh tế - xã hội, từ đó diện mạo nông thôn có những chuyển biến rõ nét.
Những ngôi nhà xây kiên cố, cao tầng ngày càng nhiều, bộ mặt nông thôn đổi mới.

Những ngôi nhà xây kiên cố, cao tầng ngày càng nhiều, bộ mặt nông thôn đổi mới.

Nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, xã Thượng Ân đã từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Năm 2023, toàn xã xây dựng 22 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 20 mô hình tập thể và 02 mô hình cá nhân. Các mô hình triển khai thực hiện trên 03 lĩnh vực là: Dân vận khéo trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đoàn viên, hội viên; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, tuyến đường từ trung tâm xã đến huyện đã được đầu tư bê tông hóa 9,5/9,5km; 25,63km/63,2km đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa và đạt 10/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, Thượng Ân tập trung vào một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường hướng tới như: Duy trì cây nguyên liệu thuốc lá, liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất, bao tiêu sản phẩm; phát triển một số sản phẩm đặc sản như Khẩu Nua Lếch; trám đen, hạt dẻ, hồng không hạt... Trong 8 tháng đầu năm 2023, toàn xã trồng được hơn 110ha cây thuốc lá; gieo cấy được hơn 196ha lúa mùa, trong đó có gần 60ha diện tích lúa đặc sản Khẩu Nua Lếch; phát triển chăn nuôi gia súc gần 1.000 con...

Đồng chí Doanh Thiêm Duy, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ân chia sẻ: Hiện nay xã còn 09 tiêu chí chưa đạt, đó là Quy hoạch; Giao thông; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Môi trường và an toàn thực phẩm. Năm 2023, xã đăng kí phấn đấu thực hiện tiêu chí Quy hoạch, Môi trường và an toàn thực phẩm; phấn đấu 05 thôn (Bản Slành, Nà Y, Bản Duồm B, Nà Bưa, Nà Hin) hoàn thành thôn NTM. Vì thế, địa phương tiếp tục vận động người dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất; chỉ đạo sát sao thực hiện các tiêu chí, nội dung xây dựng NTM; tăng cường công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức, cá nhân đóng góp ngày công, tiền mặt, hiện vật, hiến đất xây dựng NTM… Đồng thời, mong cấp trên quan tâm hơn nữa, ưu tiên phân bổ các nguồn kinh phí hỗ trợ để Thượng Ân đảm bảo hoàn thành kịp thời kế hoạch năm 2023 cũng như những năm tiếp theo...

Những ngày cuối tháng 8 này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ngân Sơn nói chung, xã Thượng Ân nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa./.

Tùng Vân

Xem thêm