Công tác Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

Tích cực hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - 
Tích cực hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp

Thời gian vừa qua, công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư duy trì thường xuyên việc cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hành chính khi triển khai dự án tại tỉnh Bắc Kạn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư duy trì thường xuyên việc cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục hành chính khi triển khai dự án tại tỉnh Bắc Kạn.

Theo thống kê ngành, trong tháng 6/2023, có 07 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 23 tỷ đồng. Lũy kế 06 tháng cả tỉnh có 60 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.350 tỷ đồng (tăng 14 doanh nghiệp và 780 tỷ vốn đăng ký so với cùng kỳ), có 41 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 05 doanh nghiệp giải thể và có 21 doanh nghiệp quay trở lại thị trường. Tổng số doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại là khoảng 1.200 doanh nghiệp.

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh. Tham gia phối hợp thực hiện tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua Hội nghị đã giải đáp vướng mắc, hướng khắc phục hạn chế thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư kinh doanh có hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp, quảng bá, xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư vào tỉnh theo cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; tư vấn cho các tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh về thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư, xây dựng chiến lược kinh doanh, sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

Ông Lâm Tiến Giáp, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trung tâm thường xuyên trao đổi, cung cấp, công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, hỗ trợ thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp và cung cấp danh sách những doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp vi phạm, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành và đơn vị có liên quan chủ động phối hợp trong công tác quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đúng quy định, góp phần nâng cao ý thức doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các địa phương hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp. Thường xuyên trao đổi, cung cấp công khai thông tin, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, các hộ kinh doanh để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành mọi quy định pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp./.

Xem thêm