Kiểm tra công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Bạch Thông:

Tiến độ giải ngân các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững còn chậm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 16/11, đoàn công tác do đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác giảm nghèo và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông.
Đoàn công tác làm việc tại xã Lục Bình (Bạch Thông).

Đoàn công tác làm việc tại xã Lục Bình (Bạch Thông).

Năm 2023, việc triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bạch Thông đã và đang được triển khai; tổng kinh phí được giao trong năm 2023 là hơn 13,4 tỷ đồng. Do nhiều nguyên nhân nên đến nay, các dự án, tiểu dự án cơ bản đang triển khai, tiến độ giải ngân còn chậm.

Cụ thể, như: Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2) được phân bổ hơn 6,9 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 3,9 tỷ đồng; Tiểu dự án 1 (Dự án 3) hỗ trợ phát triển sản xuất được phân bổ hơn 2,3 tỷ đồng, mới giải ngân hơn 490 triệu đồng; Tiểu dự án 2 (Dự án 3) cải thiện dinh dưỡng kinh phí được phân bổ 556 triệu đồng, mới giải ngân 50 triệu đồng...

Trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND huyện đã ban hành: Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 về kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 15/9/2023 về thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... Theo kết quả rà soát sơ bộ, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 1.043 hộ, giảm 382 hộ so với đầu năm; tổng số hộ cận nghèo là 710 hộ, giảm 75 hộ so với đầu năm.

Đối với xã Lục Bình, năm 2023 triển khai 02 dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2), trong đó dự án nuôi dê sinh sản đã cấp giống và giải ngân được hơn 488 triệu đồng/500 triệu đồng; dự án nuôi trâu sinh sản có tổng kinh phí được giao là 390 triệu đồng với quy mô 16 con/16 hộ, hiện đã thẩm định giá...

Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát, số hộ nghèo của xã Lục Bình là 60 hộ, chiếm tỷ lệ 8,9%; số hộ cận nghèo là 58 hộ, chiếm tỷ lệ 8,6%.

Các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo UBND huyện và ngành chức năng của huyện Bạch Thông, xã Lục Bình về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, thống nhất về một số nội dung liên quan tới công tác thống kê, báo cáo; giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng đoàn công tác đã ghi nhận kết quả mà huyện Bạch Thông nói chung và xã Lục Bình nói riêng đã đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị huyện Bạch Thông, xã Lục Bình tập trung tổ chức thực hiện, khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán các dự án, tiểu dự án theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác và tiến độ theo quy định.../.

Xem thêm