Tiếp tục hướng dẫn, thực hiện xử lý đối với cơ sở, nhà đất và phê duyệt phương án sắp xếp cho ngành

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 25/9, Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, hiện nay Sở đã xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất bao gồm: Trụ sở Văn phòng Sở; trụ sở Chi cục Thủy lợi và Phát triển nông thôn; trụ sở Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; trụ sở Chi cục Kiểm lâm; trụ sở các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị trực thuộc của ngành.

Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Qua kiểm tra, đối chiếu hồ sơ pháp lý về nhà, đất, xem xét phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Sở NN&PTNT cho thấy, hiện nay còn một số trụ sở thuộc Chi cục Kiểm lâm chưa có giấy CNQSDĐ gồm: Trạm Kiểm lâm Mỹ Thanh (Hạt Kiểm lâm Bạch Thông); Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2, Chi cục Kiểm lâm (xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn); Trạm Kiểm lâm Chu Hương, Hạt Kiểm lâm Ba Bể.

Qua rà soát hiện trạng sử dụng và phương án đề xuất của ngành, cơ bản giữ lại các cơ sở, nhà đất hiện tại làm trụ sở làm việc, đồng thời thực hiện phương án điều chuyển đối với 05 trạm kiểm lâm bao gồm: Trạm Kiểm lâm Quang Phong (Na Rì); Trạm Kiểm lâm Mỹ Thanh (Bạch Thông); Trạm Kiểm lâm Khau Pi; Trạm Kiểm lâm Thẳm Mu (thuộc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ); Trạm Kiểm lâm Khuổi Kẹn (thuộc BQL Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc). Sở NN&PTNT đề nghị tỉnh tiếp tục hướng dẫn, thực hiện xử lý đối với cơ sở, nhà đất và phê duyệt phương án sắp xếp cho ngành.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở cung cấp các hồ sơ pháp lý để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu, đồng thời tổng hợp đầy đủ ý kiến, đề nghị theo các nội dung để đưa vào báo cáo trình cấp thẩm quyền xem xét./.

Xem thêm