Kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất tại huyện Chợ Mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 19/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn làm việc với UBND huyện Chợ Mới về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với UBND huyện Chợ Mới về thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với UBND huyện Chợ Mới về thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, hiện nay huyện đã xây dựng phương án bổ sung, điều chỉnh phương án sắp xếp nhà đất cần thực hiện ngay trong năm 2023 gồm: 288 cơ sở nhà đất cần sắp xếp, xử lý; 263 cơ sở nhà đất được UBND tỉnh phê duyệt phương án. Trong đó, giữ lại tiếp tục sử dụng là 212 cơ sở, điều chuyển 18 cơ sở.

Hiện nay tổng số cơ sở nhà đất của huyện chưa hoàn thành xử lý theo phương án phê duyệt là 33 cơ sở. Trong đó, huyện giữ lại tiếp tục sử dụng 09 cơ sở, điều chuyển 09 cơ sở, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 15 cơ sở.

Nguyên nhân một số cơ sở chưa hoàn thành xử lý theo phương án được phê duyệt do địa phương giữ lại tiếp tục sử dụng, các nhà văn hoá thôn được xây dựng đến địa điểm mới, điểm trường dồn học sinh về học tại trường chính, do vậy không còn nhu cầu giữ lại tiếp tục sử dụng. Huyện Chợ Mới đề nghị điểu chỉnh phương án đối với 25 cơ sở và phê duyệt bổ sung phương án 26 cơ sở.

UBND huyện Chợ Mới đề nghị tỉnh có văn bản hướng dẫn việc tiếp nhận cơ sở nhà, đất được UBND tỉnh chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý (Quy định tại khoản 6, Điều 7, Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ), bao gồm hướng dẫn về quản lý, xử lý tài sản trên đất, đơn vị chủ trì xử lý tài sản trên đất trường hợp cần giải phóng mặt bằng để xây dựng phương án sử dụng đất, kinh phí chi tiền lương, tiền công cho việc xây dựng phương án sử dụng đất do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện thực hiện.

Kết buổi làm việc, Đoàn công tác của tỉnh đề nghị huyện cung cấp đầy đủ danh sách các cơ sở, nhà đất, phương án sắp xếp, xử lý trong thời gian tới. Đồng thời tổng hợp đầy đủ các nội dung và ý kiến của huyện để làm cơ sở cho xây dựng dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh./.

Xem thêm