Tỉnh đoàn và VNPT Bắc Kạn phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số trong thanh niên

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Chiều 22/5, cùng với Trung ương Đoàn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các địa phương trên cả nước, Tỉnh đoàn Bắc Kạn và VNPT Bắc Kạn tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông, dịch vụ số và truyền thông, giai đoạn 2023 - 2027.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Tại chương trình, anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn và ông Nguyễn Ngọc Sao, Giám đốc VNPT Bắc Kạn ký kết thỏa thuận hợp tác, với nội dung:

Đại diện 2 bên thực hiện nghi thức ký kết.

Đại diện 2 bên thực hiện nghi thức ký kết.

Khảo sát, xây dựng “Đề án nâng cao năng lực chuyển đổi số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, gồm các giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn triển khai tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Bên cạnh đó, quảng bá, chia sẻ các hoạt động của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên trên toàn tỉnh. Số hoá các nghiệp vụ của công tác Đoàn, xây dựng môi trường để các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân cùng tham gia phát triển hệ sinh thái nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên.

Xây dựng các chương trình ưu đãi, các sản phẩm, dịch vụ của VNPT để đưa lên hệ sinh thái; phối hợp truyền thông thương hiệu VNPT với các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội các cấp cho toàn bộ đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VNPT góp phần triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, truyền thông nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông đối với hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; góp phần hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.../.

Xem thêm