Tỉnh đoàn, Viettel Bắc Kạn ký thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 03/7, Tỉnh đoàn và Viettel Bắc Kạn tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2023 – 2027.
Đại diện 2 đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số.

Đại diện 2 đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số.

Giai đoạn 2023-2027, Tỉnh đoàn phối hợp với Viettel Bắc Kạn triển khai các nội dung: Hợp tác về đào tạo, phát triển kỹ năng chuyển đổi số cho 100% cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; tập huấn, tư vấn các nội dung chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị, địa phương; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

Ưu tiên các hoạt động chuyển đổi số cho Tỉnh đoàn và các Huyện, Thành Đoàn; xây dựng chương trình ưu đãi các sản phẩm, dịch vụ của Viettel (Viettel Money, Viettel TV…) phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tăng thu nhập, tạo việc làm về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông; hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng những dịch vụ do Viettel cung cấp. Trong thời gian hợp tác, hai đơn vị cùng thống nhất phối hợp xây dựng một số công trình phúc lợi tạo sân chơi cho thanh, thiếu niên; thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên yếu thế…

Dịp này, đại diện các huyện, thành đoàn và đại diện chi nhánh Viettel ở các huyện, thành phố trong tỉnh cũng ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2027.

Dịp này, đại diện các huyện, thành đoàn và đại diện chi nhánh Viettel ở các huyện, thành phố trong tỉnh cũng ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2027.

Hoạt động ký kết hợp tác giữa Tỉnh đoàn và Viettel Bắc Kạn nhằm khai thác tối đa lợi thế của mỗi bên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số…/.

Xem thêm