Tổng cục Thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh áp dụng trong toàn ngành nhằm nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Hiện nay việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công (niêm yết trên bản giấy tại các UBND, khu chợ, trang thông tin của địa phương) và trên Website của ngành Thuế ở dạng danh sách. Theo đó, việc tra cứu, khai thác, phân tích dữ liệu quản lý không được thuận tiện, khó chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý nhà nước.

Các hộ kinh doanh, người sử dụng nền tảng bản đồ số để quản lý và theo dõi hoạt động của mình một cách hiệu quả.

Các hộ kinh doanh, người sử dụng nền tảng bản đồ số để quản lý và theo dõi hoạt động của mình một cách hiệu quả.

Để giải quyết những tồn tại này Tổng cục Thuế đã triển khai chức năng Bản đồ thuế để hỗ trợ theo hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Chức năng bản đồ số là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số hóa và được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành với chức năng của Bản đồ số hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống bỏ sót hộ, thất thu ngân sách.

Chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường việc công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế...

Giai đoạn 1: Thực hiện lộ trình triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh bắt đầu từ 01/8/2023 - 31/12/2023 triển khai tại 05 cục thuế gồm: Hà Nội; Bình Định; Long An; Thanh Hóa; Hòa Bình.

Giai đoạn 2: Từ tháng 02/2024 triển khai đối với 58 cục thuế còn lại.

Xem thêm