Tài chính - Ngân hàng:

Tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt hơn 11.200 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, tổng dư nợ cấp tín dụng đến 31/8/2022 ước đạt 11.260 tỷ đồng, tăng 5,1% so với 31/12/2021, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Người dân giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.
Người dân giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, dư nợ cho vay là 11.070 tỷ đồng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp 190 tỷ đồng. Dư nợ ngắn hạn ước đạt 2.725 tỷ đồng, chiếm 24,2% trong tổng dư nợ, tăng 16,1% so với cuối năm 2021, tăng 29,5% so với cùng kỳ; dư nợ trung, dài hạn ước đạt 8.535 tỷ đồng, chiếm 75,8% trong tổng dư nợ, tăng 2% so với cuối năm 2021, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Về thị phần dư nợ cấp tín dụng, các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước 7.780 tỷ đồng, chiếm 69,1% trong tổng dư nợ; chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần 900 tỷ đồng, chiếm 8% trong tổng dư nợ; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 2.580 tỷ đồng, chiếm 22,9% trong tổng dư nợ.

Dư nợ cấp tín dụng toàn địa bàn tăng 5,1% so với thời điểm 31/12/2021 do nhu cầu mở rộng vốn của doanh nghiệp, người dân để đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

H.V

Xem thêm