Tổng huy động vốn của các ngân hàng đạt 10.250 tỷ đồng

Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh kịp thời triển khai và chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện các cơ chế, chính sách theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNNVN, của tỉnh. Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn thực hiện đến 31/12/2021 đạt 10.250 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cuối năm 2020.

Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục thực hiện huy động vốn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn.
Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục thực hiện huy động vốn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trong đó, tiền gửi đạt 10.244 tỷ đồng, chiếm 99,9% trong tổng huy động vốn, tăng 12,5% so với cuối năm 2020; phát hành giấy tờ có giá là 6 tỷ đồng, chiếm 0,1% trong tổng huy động vốn, giảm 85,7% so với cuối năm 2020. Tiền gửi của tổ chức kinh tế là 2.034 tỷ đồng, chiếm 19,8% trong tổng huy động vốn, giảm 1,1% so với cuối năm 2020; tiền gửi của dân cư là 8.216 tỷ đồng, chiếm 80,2%, tăng 1,2% so với cuối năm 2020.

Huy động vốn bằng VND đạt 10.170 tỷ đồng, chiếm 99,2%, tăng 0,7% so với cuối năm 2020; huy động vốn bằng ngoại tệ đạt 80 tỷ đồng, chiếm 0,8% trong tổng huy động vốn, tăng 14,3% so với cuối năm 2020. Huy động vốn kỳ hạn trên 12 tháng đạt 4.272 tỷ đồng, chiếm 41,7% trong tổng huy động vốn, tăng 21,2% so với cuối năm 2020. Thị phần huy động vốn bao gồm các chi nhánh NHTM Nhà nước 7.436 tỷ đồng, chiếm 72,5% trong tổng huy động vốn, tăng 1,8% so với cuối năm 2020; chi nhánh NHTMCP 2.554 tỷ đồng, chiếm 24,9% trong tổng huy động vốn, giảm 2,3% so với cuối năm 2020; chi nhánh NHCSXH 260 tỷ đồng, chiếm 2,5% trong tổng huy động vốn, tăng 1,2% so với cuối năm 2020.

Huy động vốn toàn địa bàn tăng so với thời điểm cuối năm 2020 do các ngân hàng triển khai các sản phẩm, chương trình đa dạng, linh hoạt./.

Bích Ngọc

Xem thêm