Trên 32% công đoàn cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong 02 ngày (23 và 24/3) diễn ra Đại hội Công đoàn VNPT Bắc Kạn lần thứ V và Đại hội Công đoàn Sở Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Bắc Kạn khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Bắc Kạn khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại các đơn vị này, đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, thực hiện đúng quy định, trình tự, bầu được ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của đoàn viên, người lao động.

Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, công đoàn cấp cơ sở bắt đầu đại hội trong tháng 3, hoàn thành trước 31/5; riêng huyện Na Rì dự kiến xong trước 10/4. Tính đến hết ngày 24/3, tổng số công đoàn cơ sở toàn tỉnh đã tổ chức đại hội là 215/679 đơn vị, đạt tỷ lệ gần 32%. Riêng khối công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh có 29/76 đơn vị đã tổ chức đại hội, đạt trên 38%.

Đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (đứng thứ 3 từ phải sang) và Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Xây dựng chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Sở Xây dựng khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (đứng thứ 3 từ phải sang) và Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Xây dựng chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Sở Xây dựng khoá IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tiến độ đạt được, đại hội cơ sở dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Tại những đơn vị đã tổ chức, đại hội diễn ra thuận lợi, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, người sử dụng lao động. Đoàn viên, người lao động phấn khởi, tin tưởng vào ban chấp hành khoá mới.../.

Xem thêm