Trích phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh