Triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"

Sáng 14/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020.

Sáng 14/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giới thiệu Chương trình
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giới thiệu Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trể kết quả".

Hội nghị đã giới thiệu Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; báo cáo hoạt động kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, Bắc Kạn là một trong 21 tỉnh trong cả nước tham gia thực hiện Chương trình, mục tiêu của Chương trình là cải thiện hành vi vệ sinh; tăng cường và duy trì khả năng tiếp cận vệ sinh và nước sạch ở khu vực nông thôn.

Chương trình có 3 lĩnh vực kết quả chính, đó là cải thiện hành vi vệ sinh và tăng cường tiếp cận tới dịch vụ nước và vệ sinh được cải thiện cho hộ gia đình cũng như cấp nước sạch, công trình rửa tay và vệ sinh hợp vệ sinh ở trường học và trạm y tế; đảm bảo các công trình cấp nước bền vững và tất cả các trường học, trạm y tế tiếp tục có công trình nước và vệ sinh hợp vệ sinh; xây dựng năng lực ở cấp tỉnh, xã và làng để triển khai, quản lý và quan trong nhất là duy trì việc cấp nước và vệ sinh hợp vệ sinh.

Được triển khai từ năm 2016, toàn tỉnh hiện có 18 xã đạt vệ sinh toàn xã, đó là các xã: Cẩm Giàng, Dương Phong, Nguyên Phúc, Mỹ Thanh (Bạch Thông); Hà Hiệu, Mỹ Phương, Khang Ninh (Ba Bể); Nông Thịnh, Như Cố, Nông Hạ, Yên Đĩnh (Chợ Mới); Vân Tùng, Thượng Quan, Lãng Ngâm nay thuộc xã Hiệp Lực (Ngân Sơn), Hữu Thác nay thuộc xã Trần Phú, Cư Lễ (Na Rì); Nam Cường (Chợ Đồn); Bộc Bố (Pác Nặm). Tổng kinh phí đã phân bổ và giải ngân trong năm 2019 là gần 2 tỷ đồng.

Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2020 là có 8 xã thực hiện can thiệp mới, 18 xã chuyển tiếp, 03 xã hỗ trợ ngoài Chương trình; 431 số thôn trong xã thực hiện vệ sinh toàn xã; 25.893 hộ dân và 100.570 số dân, 3.195 học sinh được hưởng lợi…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện, xã…/.

Nông Vui

Xem thêm