Triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 09/6, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Kạn triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm thống nhất cách thức triển khai các hoạt động từ tuyến tỉnh đến cơ sở thuộc chương trình y tế - dân số và một số hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Tại hội nghị, Chi cục DS-KHHGĐ đã triển khai hướng dẫn một số hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số thuộc Chương trình Dân số và phát triển năm 2023; các nội dung Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 về nội dung Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Để triển khai tốt công tác trên, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị tuyến tỉnh và các đơn vị tuyến huyện phối hợp chặt chẽ trong thực hiện hoạt động chuyên môn liên quan đảm bảo hiệu quả, đạt tiến độ theo thời gian kế hoạch. Tổ chức hội nghị trang trọng, nghiêm túc, thực hiện đúng nội dung kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung của kế hoạch.

Chỉ tiêu chung công tác dân số và phát triển tỉnh Bắc Kạn năm 2023

-Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1%;

-Tổng tỷ suất sinh: 2,11 con/phụ nữ;

- Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi 15-49 tuổi sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại: 66,5%;

- Tỷ số giới tính khi sinh: Không quá 110,8 bé trai/100 bé gái sinh ra sống trong năm;

- Tỷ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 46%; tỷ lệ nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 15% tại các xã có triển khai can thiệp tại khu vực III thuộc vùng ĐBDTTS&MN;

- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh: ≥30%. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh tại các xã có triển khai can thiệp tại khu vực III thuộc vùng ĐBDTTS&MN: 10%;

- Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh: 48%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh tại các xã có triển khai can thiệp tại khu vực III thuộc vùng ĐBDTTS&MN: 15%;

- Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 01 lần/năm đạt ≥ 80%.Tỷ lệ người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ đạt 90%;

- Tăng thêm 45% người sử dụng dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các xã có triển khai chiến dịch tại khu vực III thuộc vùng ĐBDTTS&MN...

Xem thêm