Triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Dưới sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của UBND tỉnh, công tác dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tại Bắc Kạn đạt được một số kết quả tích cực.
Đoàn cán bộ tỉnh Bắc Kạn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023, tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn cán bộ tỉnh Bắc Kạn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023, tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Ông Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: Trong năm 2023, Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao 05 nhiệm vụ (chủ yếu là xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách về công tác dân tộc). Đến nay những nhiệm vụ này đều đã được thực hiện xong trong quý I/2023. Qua đánh giá giữa kỳ cho thấy, riêng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nội dung rất rộng, bao gồm 10 dự án thành phần. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn của chương trình là hơn 812,5 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương trên 772,3 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương). Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã giải ngân hơn 63 tỷ đồng.

Thực hiện 10 dự án thành phần của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đầu năm đến nay, các địa phương tích cực rà soát đối tượng thụ hưởng, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho bà con; thi công các gói thầu dự án bố trí, ổn định dân cư tại những nơi cần thiết.

Chương trình đã tổ chức thẩm định, giải ngân các tiểu dự án về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ tại các xã Bằng Thành (Pác Nặm), Hiệp Lực và Thuần Mang (Ngân Sơn)… Khảo sát, chuẩn bị đầu tư xây dựng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho trạm y tế các xã Côn Minh, Văn Lang, Kim Hỷ (Na Rì) và Trạm Y tế xã Sỹ Bình (Bạch Thông). Thi công kiên cố hóa một số tuyến đường giao thông đến trung tâm xã tại 7 huyện trong tỉnh.

Qua rà soát cho thấy, có rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cần được hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, nhất là các hộ mới tách khẩu. Trong ảnh: Nhà ở của một hộ dân tại thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

Qua rà soát cho thấy, có rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cần được hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, nhất là các hộ mới tách khẩu. Trong ảnh: Nhà ở của một hộ dân tại thôn Cốc Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

Nhằm phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương, ngành chức năng đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, giao mặt bằng để khởi công các công trình gồm: Trường PTDT Nội trú Pác Nặm, Trường PTDT bán trú tiểu học Công Bằng. Các công trình như Trường Nội trú Chợ Đồn, Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn, Trường PTDT nội trú Na Rì, TH&THCS Kim Hỷ, TH&THCS Lạng San, Trường TH&THCS Nhạn Môn đang trong giai đoạn thẩm định, thẩm định thiết kế xây dựng… Về phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi, hiện cơ quan chuyên môn đã tổ chức đào tạo nghề dưới 3 tháng được 12 lớp. Công tác bình đẳng giới, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... được cấp hội, đoàn thể tích cực phối hợp triển khai.

Bên cạnh kết quả thu được, tiến độ và tỷ lệ giải ngân nhiều dự án chính sách dân tộc đang chậm so với kế hoạch. Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, nguyên nhân chính là do các bộ, ngành chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất. Công tác thông tin, báo cáo của cơ sở cũng chưa đầy đủ và kịp thời. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tăng cường công tác nắm địa bàn và tuyên truyền vận động, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn đối với một số tiểu dự án. Kiến nghị Bộ Tài chính xem xét việc giao vốn sự nghiệp theo giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vốn từng dự án, tiểu dự án không giao theo lĩnh vực chi, mà để địa phương tự cân đối, phù hợp với chủ trương tăng cường phân cấp cho địa phương./.

Xem thêm