Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Chiều 07/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính của tỉnh được các cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ cải cách hành chính trong kế hoạch được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt được một số kết quả nhất định. Số nhiệm vụ trong kế hoạch đã và đang triển khai thực hiện đạt 97%. Hoạt động xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tiếp tục được quan tâm...

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về một số nội dung tại Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, tập trung vào các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả chỉ số CCHC trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Bàn các giải pháp giảm thời gian giải quyết TTHC, giảm trực tiếp, tăng trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công và các giải pháp khác để làm tốt công tác CCHC, chuyển đổi số trong thời gian tới.

Các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện các sở, ngành cũng đã góp ý vào Dự thảo Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2025; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh (kiện toàn theo Quyết đinh số 1188/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh); Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2023; Báo cáo tổng hợp kết quả thí điểm chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu, thường trực Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh các văn bản dự thảo, sớm ban hành để triển khai thực hiện.

Trong 6 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương khẩn trương đề ra giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng chỉ số cải cách hành chính còn thấp; bám sát kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh để tăng cường các biện pháp phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính. Kịp thời nhắc nhở cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và kiên quyết xử lý nếu có sai phạm tiêu cực trong giải quyết TTHC. Nghiên cứu đề ra các giải pháp hữu hiệu trong thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đem tới sự hài lòng cho người dân. Tổ chức rà soát, xây dựng các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính kịp thời, có hiệu quả. Có cơ chế khích lệ người dân, tổ chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; quan tâm công tác cán bộ, thực hiện chuyển đổi số nhanh và hiệu quả./.

6 tháng đầu năm, các sở, ban, ngành đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 31 quyết định công bố, với tổng số 519 thủ tục hành chính (TTHC) được công bố; rà soát 92 TTHC đã có 73 kiến nghị thiết thực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch rà soát. Bộ phận kiểm soát TTHC Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 24 phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Giải quyết TTHC tại các sở tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%; UBND cấp huyện đạt 99,83% và UBND cấp xã 99,69%. Mạng lưới viễn thông của tỉnh đã kết nối thông suốt 3 cấp, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp. Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh được kết nối đến 12 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia được triển khai trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ cho giải quyết TTHC...

Xem thêm