Triển khai nhiệm vụ cuốn Bản tin Công tác Xây dựng Đảng và Chuyên mục Xây dựng Đảng năm 2023

Sáng 16/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá về chất lượng cuốn Bản tin Công tác Xây dựng Đảng và Chuyên mục Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2022, Cuốn Bản tin Công tác Xây dựng Đảng phát hành 12 số với tổng số 24.000 cuốn. Nội dung Bản tin được cơ cấu theo hướng vừa đăng tải thông tin từ Bản tin “Thông báo nội bộ” của Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa đăng tải thông tin của địa phương. Kịp thời phục vụ nội dung sinh hoạt của các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Chuyên mục Xây dựng Đảng được đăng tải trên Báo Bắc Kạn và phát trên sóng Đài PT&TH Bắc Kạn 24 chuyên mục. Phản ánh kịp thời về hoạt động công tác đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các đơn vị, địa phương ở các lĩnh vực trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đại biểu đã thảo luận góp ý và thống nhất thông qua nội dung, hình thức thể hiện của Bản tin Công tác Xây dựng Đảng và Chuyên mục Xây dựng Đảng trong năm 2023 bảo đảm nội dung phong phú, đa dạng, thông tin kịp thời và phù hợp nhu cầu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Nông Vui

Xem thêm