Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022:

Triển khai xây dựng được 68 công trình, phần việc thanh niên

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 diễn ra từ 01/6 - 31/8/2022 với 5 nội dung: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” gắn với 5 đội hình tình nguyện tương ứng.

Đoàn viên, thanh niên xã Nam Mẫu (Ba Bể) thu gom rác thải ở hồ Ba Bể
Đoàn viên, thanh niên xã Nam Mẫu (Ba Bể) thu gom rác thải ở hồ Ba Bể.

Sau 1 tháng ra quân, các cấp bộ Đoàn đã triển khai xây dựng được 68 công trình, phần việc thanh niên, với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức Đoàn - Hội tại cơ sở còn triển khai nhiều hoạt động như: Vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý hơn 2 tấn rác thải; san lấp, xây dựng gần 7km đường giao thông nông thôn, xây mới 7 tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp; trồng mới, cắt tỉa chăm sóc hàng rào xanh, tuyến đường hoa thanh niên, chỉnh trang các nhà văn hóa thôn; xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi; trồng mới gần 2.500 cây xanh… Các hoạt động đã thu hút hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên tham gia./.

Huyền Thương

Xem thêm