Truyền thông thực hiện bình đẳng giới tại xã Cao Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 29/02, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội LHPN xã Cao Kỳ (Chợ Mới) tổ chức truyền thông thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Dự buổi truyền thông có đồng chí Triệu Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tham gia chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới tại xã Cao Kỳ.

Các đại biểu tham gia chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới tại xã Cao Kỳ.

Thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông thực hiện bình đẳng giới, xoá bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Tham gia chiến dịch truyền thông có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố trong tỉnh; thành viên các tổ truyền thông cộng đồng, phụ nữ, trẻ em và Nhân dân các thôn trên địa bàn xã Cao Kỳ.

Các đại biểu tham gia diễu hành hưởng ứng chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới.

Các đại biểu tham gia diễu hành hưởng ứng chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu được xem phóng sự về thực hiện bình đẳng giới, xoá bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em và tham gia diễu hành hưởng ứng chiến dịch truyền thông.

Việc tổ chức chiến dịch truyền thông nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng, toàn xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới, xoá bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em./.

Xem thêm