Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 25/4, Đoàn công tác do đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Bằng Vân và thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn).
Đồng chí Triệu Thị Thu Phương (áo trắng) kiểm tra việc đầu tư xây dựng đường từ quốc lộ 3 vào cánh đồng Nà Bả, thôn Khu Chợ 2 của xã Bằng Vân.

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương (áo trắng) kiểm tra việc đầu tư xây dựng đường từ quốc lộ 3 vào cánh đồng Nà Bả, thôn Khu Chợ 2 của xã Bằng Vân.

Tại các địa phương, đoàn công tác đã kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN của UBND cấp xã và việc quản lý thực hiện dự án, tiểu dự án thành phần của cơ quan chủ trì; việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách, dự án và các nội dung khác có liên quan; công tác phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, đi kiểm tra thực tế một số công trình, hạng mục được đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN; gồm: Đường vào khu sản xuất; kênh mương nội đồng; việc hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao đối với nhà họp thôn; việc hỗ trợ kinh phí làm nhà...

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện ở các địa phương; giải đáp, hướng dẫn nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN trong thời gian tới đạt kết quả cao, đúng quy định.

Đoàn công tác làm việc tại thị trấn Nà Phặc.

Đoàn công tác làm việc tại thị trấn Nà Phặc.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đề nghị các địa phương thời gian tới cần: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN. Làm tốt công tác lập kế hoạch trong thực hiện gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Rà soát lại các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đã thực hiện, bảo đảm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân.../.

Xem thêm