UBND tỉnh thống nhất các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tháng 4/2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 12/4, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá X. 
Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Dự và chỉ đạo phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đối với các tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2); Nghị quyết quyết định huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024.

Phiên họp nhất trí với nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu cơ quan tham mưu soạn thảo tờ trình làm rõ lý do lựa chọn 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm để thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; bổ sung đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu các công trình, dự án đề nghị HĐND tỉnh cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2024 trên địa bàn tỉnh… Khẩn trương rà soát toàn bộ nội dung các tờ trình, đảm bảo đầy đủ để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tháng 4/2024./.

Xem thêm