UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Chiều 20/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản (XDCB). Các đồng chí: Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Chiều 20/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản (XDCB). Các đồng chí: Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Các sở ngành chuyên môn và đại diện 11 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.
Dự Hội nghị có các sở ngành chuyên môn và đại diện 11 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.


Tại cuộc họp, các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp báo cáo cụ thể từng dự án, tiến độ thi công, tiến độ giải ngân; những khó khăn, tồn tại, vướng mắc; phương hướng, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình. Trong đó, hầu hết chủ đầu tư đều nêu nguyên nhân chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan, như: Một số văn bản hướng dẫn của Trung ương còn thiếu, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong triển khai sử dụng vốn ODA.

Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, năng lực chuyên môn về đầu tư xây dưng của các chủ đầu tư, nhất là cấp xã còn yếu, trong khi năm 2020 có nhiều văn bản hướng dẫn mới làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Một số dự án triển khai trong năm 2020 phải điều chỉnh hồ sơ xây dựng công trình trong khi kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG năm 2020 lớn. Các Chương trình MTQG chủ yếu do người dân tham gia thực hiện (bao gồm cả kinh phí và nhân lực) nên nhiều dự án không thực hiện được do không huy động được nguồn vốn dân góp.

Bên cạnh đó, một số dự án khi triển khai gặp vướng mắc do giải phóng mặt bằng hoặc không có mặt bằng thực hiện nên phải điều chỉnh vốn sang cho dự án khác, dẫn đến tiến độ thực hiện chương trình tại một số xã triển khai chậm. Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn được giao vốn năm 2020 trên 24 tỷ đồng để thanh toán thiết bị cho nhà thầu, tuy nhiên chưa giải ngân được do chưa bàn giao đưa vào sử dụng; nhà thầu cung cấp lắp đặt chỉ cam kết bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mà không cam kết chi trả các chi phí thay thế linh kiện hỏng hóc (nếu có)… Các doanh nghiệp cam kết tới tháng 9/2020 sẽ giải ngân đạt từ 60% nguồn vốn trở lên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu: Các sở, ngành chức năng quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác giải ngân vốn XDCB; đến 31/7, phải có báo cáo cụ thể nêu rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đồng thời có kế hoạch khắc phục; Hằng tuần Kho bạc Nhà nước báo cáo UBND tỉnh tiến độ giải ngân của 41 chủ đầu tư. Các đơn vị liên quan phải bố trí làm thêm giờ vào ngày nghỉ cuối tuần. Các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm thông báo của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện giải ngân vốn XDCB năm 2020./.

P-Q

Xem thêm